Ścieżka bagienna doliny Trojanki

Ścieżka dydaktyczna obszaru bagiennego została wytyczona na torfowisku przejściowym przy zbiorniku i rzece Trojance. Celem ścieżki jest pokazanie charakteru terenów podmokłych, zwrócenie uwagi na ich wartość oraz konieczność ochrony. Spacerując ścieżką można spotkać wiele charakterystycznych roślin m.in. knieć błotna, kosaciec żółty, olsza czarna, porzeczka czarna oraz zwierząt.

Jeżeli będziesz miał szczęście, możesz podejrzeć rodzinę bobrów lub usłyszeć krzyk żurawia.