Owadogród

Utworzona w 2014 roku przez członków Koła Naukowego Architektury Krajobrazu UPP ścieżka dydaktyczna „Owadogród” to ok. 500-metrowa trasa, na której zlokalizowanych jest dziewięć przystanków przedstawiających różne gatunki owadów (te mniej lub bardziej znane), zamieszkujących zróżnicowane typy siedlisk:

1. Owadzi dinozaur
2. Owady wokół nas
3. Martwe drewno ciągle żywe
4. Płynne złoto z lasu
5. Owadzia spółdzielnia
6. Mistrz polowań
7. Kącik motyli
8. Mrowisko
9. Łąka kwietna

 

Ścieżka została w 2021 roku gruntownie zmodernizowana, dzięki wsparciu finansowemu WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU. „Owadogród” uatrakcyjniają teraz drewniane rzeźby owadów, barć i ul oraz automatyczna stacja meteorologiczna wyposażona w kamerę fenologiczną umożliwiającą stałą obserwację faz rozwojowych roślin.

Zapraszamy w podróż do fascynującego świata owadów!