Ścieżka dydaktyczna OWADOGRÓD

UTWORZONA W 2014 ROKU W ARBORETUM LEŚNYM W ZIELONCE ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA „OWADOGRÓD”,
O DŁUGOŚCI OK. 500 M PROWADZI PRZEZ ZRÓŻNICOWANE TYPY SIEDLISK WYSTĘPOWANIA RÓŻNYCH GRUP OWADÓW.
NA TRASIE ZLOKALIZOWANYCH JEST DZIEWIĘĆ PRZYSTANKÓW TEMATYCZNYCH, KTÓRE DZIĘKI FINANSOWEMU WSPARCIU
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

ZOSTAŁY W ROKU 2021 GRUNTOWNIE ZMODERNIZOWANE.

ZWIEDZAJĄC ŚCIEŻKĘ:

  • DOWIESZ SIĘ WIĘCEJ O OWADACH, KTÓRE SPOTYKASZ NA CO DZIEŃ,
  • NAUCZYSZ SIĘ JAK ZBUDOWAĆ DOMEK DLA OWADÓW,
  • PRZEKONASZ SIĘ DLACZEGO ŁĄKA KWIETNA JEST BARDZIEJ ATRAKCYJNA NIŻ IDEALNIE PRZYSTRZYŻONY TRAWNIK,
  • SPRAWDZISZ CZY MARTWE DREWNO NAPRAWDĘ JEST MARTWE,
  • ZROZUMIESZ DLACZEGO WAŻKA JEST DINOZAUREM W ŚWIECIE OWADÓW.

OWADOGRÓD UATRAKCYJNIAJĄ DREWNIANE RZEŹBY OWADÓW, BARĆ I UL ORAZ AUTOMATYCZNA STACJA METEOROLOGICZNA WYPOSAŻONA W KAMERĘ FENOLOGICZNĄ UMOŻLIWIAJĄCĄ STAŁĄ OBSERWACJĘ FAZ ROZWOJOWYCH ROŚLIN.

CELEM PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST PROPAGOWANIE WIEDZY PRZYRODNICZO-LEŚNEJ, PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZEŃSTWA I AKTYWNA WSPÓŁPRACA POMIĘDZY PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI, PRZYRODNIKAMI ORAZ LEŚNYM ZAKŁADEM DOŚWIADCZALNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU, NA RZECZ WZMOCNIENIA KAPITAŁU LUDZKIEGO ORAZ PROMOCJI PRZYRODY.

www.wfosgw.poznan.pl